Jak prodej nemovitosti formou aukce probíhá?

Pokud o vaši nemovitost projeví vážný zájem současně dva a více zájemců o koupi, pak jako transaprentní řešení provedeme jednokolovou aukci, kde společně:

  1. Připravíme kompletně podmínky soutěže o vaši nemovitost. Pravidla pro prodej nemovitosti v aukci si můžete přečíst v sekci Pravidla pro prodej nemovitostí v aukci
  2. Zajistím údernou propagaci, která přiláká k zájmu o vaší nemovitosti více zájemců.
  3. Zájemce o koupi necháme předložit nabídky, za kolik jsou ochotni vaši nemovitost koupit a eventuálně jestli mají nějaké další podmínky.
  4. Vy si jako prodávající vyberete zájemce o koupi a podmínky, které nejvíce vyhovují vašim potřebám.
  5. My se poté s výhercem soutěže spojíme a dokončíme celý obchod. To znamená, že s ním dořešíme podmínky financování, zajištění a způsob výplaty kupní ceny na váš účet a tyto podmínky zakotvíme v rezervační smlouvě. Po uzavření třístranné rezervační smlouvy, jejíž účastníkem jste vy jako prodávající, kupující a naše realitní kancelář, pomůžeme kupujícímu zajistit financování u banky a náš právník připraví návrh kupní smlouvy. Jakmile kupující bude mít zajištěně finanční prostředky, uzavřeme kupní smlouvu a tu vložíme na katastrální úřad. Po provedení vkladu vkladu vlastnického práva ve prospěch kupujícího vyplatí uschovatel (banka, advokát či notář, to podle toho, co preferujete) peníze na váš účet a současně zajistím fyzické předání nemovitosti. Tím bude celý prodej formou aukce dokončen.

Odměna realitní kanceláře za prodej v aukci

Moje odměna je v rozmezí mezi 4 až 5 % + DPH z dosažené prodejní ceny. Nikdy si neúčtuji podíl na zisku z dosaženého navýšení ceny. Vše, co vám vydělám navýšením ceny, náleží VÁM.

Jsou bohužel společnosti, které si účtují až polovinu z navýšené ceny, což vnímám, jako velmi neseriózní obchodní praktiku. Ptejte se proto na odměnu realitní kanceláře z navýšení dříve, než s ní uzavřete smlouvu o spolupráci.