Často se prodávající a kupující domnívají, že převod je jen jednoduché papírování, a proto mu nevěnují příliš pozornosti. Tím si však mohou nepříjemně naběhnout.

I když pro své klienty standardně zajišťuji převod elektroměru a plynoměru na kupující, je potřeba jejich součinnost. Když součinnost není nebo dělají věci po svém, může dojít ke komplikacím. Zbytečně. 

 

1. chyba: Prodávající zruší elektroměr nebo plynoměr

Někteří prodávají iniciativně bez vědomí kupujícího zruší odběr elektřiny a plynu. Následkem toho distributor odmontuje elektroměr nebo plynoměr. A to je problém, který vede ke konfliktům mezi prodávajícími a kupujícími.

Pokud je totiž elektroměr odmontovaný déle než 14 dní, je třeba pro jeho opětovnou montáž nechat vypracovat revizní zprávu elektroinstalace. Vypracování revizní zprávy stojí několik tisíc a kupující tak bude naštvaný na prodávajícího, že tyto peníze musí zaplatit, právem.

Hrozí však závažnější problém.

U starších nemovitostí se stává, že revizní technik označí elektroinstalaci za nevyhovující současným normám a distributor ji tak nepřipojí k elektrické síti, dokud nebude provedena rekonstrukce elektroinstalace. Ta může být nákladná. Pro kupujícího, který se finančně vyčerpal nákupem samotné nemovitosti to může představovat nepříjemný problém a opět bude právem naštvaný na prodávajícího.

Teoreticky by kupující mohl od prodávajícího vysoudit dodatečnou slevu, protože nevyhovující elektroinstalace by mohla být považována za skrytou vadu. A prodávající nese zákonnou odpovědnost za skryté vady 5 let od prodeje.

Podobným problémům jde snadno předcházet.

Řešení

Stačí, aby se prodávající s kupujícím dohodli na převodu odběru na nového majitele.

Jste-li mým klientem, nemusíte se o nic starat. Záležitosti související s převodem smluv na nového odběratele pro vás zajistím v rámci prodeje.

2. chyba: Chybné stavy na předávacím protokolu

Při přepisu je důležité pečlivě zkontrolovat stavy na elektroměru a plynoměru a ověřit, zdali opravdu stav sedí s číslem elektroměru, plynoměru, který je ve smlouvě.

Občas klienti sice správě opíšou stavy na elektroměru, akorát si spletou vlastní elektroměr s elektroměrem souseda nebo udělají chybu v číslech. Jedna strana transakce je pak nemile překvapena, když jí dojde velký nedoplatek. S odstupem času je problém tento nedoplatek vyřešit.

Řešení

Kontrolujte pečlivě údaje na elektroměru či plynoměru. Mějte u sebe poslední fakturu, abyste si zkontrolovali, že opisujete stavy na správném elektroměru / plynoměru. Někdy je fajn, když si elektroměr vyfotíte. Zaostřete objektiv nejen na stavy elektroměru, ale i na číslo elektroměru.

Jste-li mýmn klientem, nemusíte se o nic starat. Při předání nemovitosti s oběma stranami sepisuji předávací protokol a dohlédnu, že je vše v pořádku.

3. chyba: Prodávající přestane platit zálohy v době převodu

Prodávající ihned po předání nemovitosti zruší platby záloh za energie.

Když jako prodávající přestanete platit zálohy v době platnosti smlouvy o odběru, je to porušení podmínek a můžete za to skončit v registru neplatičů, který vám znemožní / zkomplikuje sjednání dalších úvěrů v budoucnu.

Pokud kupující nebo nájemce chce převést smlouvu o odběru na jiného dodavatele, převod může trvat i několik měsíců. 

Řešení

Prodávající má povinnost platit zálohy až do úspěšného předání nemovitosti. Proto vždy plaťte zálohy až do chvíle, kdy vám distributor oznámí ukončení smluvního stavu. O přeplatky na zálohách nepřijdete. Distributor smlouvu ukončí se stavy a k datu, na kterém jste se s kupujícím dohodli a případný přeplatek vám vrátí na účet, který jste napsali do formulářů k převodu.

Nechcete-li čekat několik měsíců na převod smlouvy mezi různými dodavateli, je řešení převést smlouvu ke stejnému dodavateli, jako měl převádějící.

 

4. chyba: Nový odběratel je v registru dlužníků

Zejména u pronájmu se stává, že pronajímatel se dohodne s nájemcem, že smlouva o odběru bude na nájemníka. Když distributor zjistí, že nájemník je v registru dlužníků, odmítne s ním uzavřít smlouvu o odběru.

Řešení

Důkladně si prověřujte zájemce o pronájem. Pokud takový nájemce neplatí závazky vůči dodavatelům elektřiny, plynu, existuje riziko, že nebude platit ani vám.

Pokud pronajímate nemovitost přeze mne, zájemce o pronájem prověřuji a dokážu většinu problematických zájemců o pronájem odhalit. Většinu, nikoli všechny. Prověřuji exekuce, insolvence, nebankovní registr a osoby hledané policií.

5. chyba: Převod smlouvy o odběru na nájemníka

Převod smlouvy od odběru elektřiny, plynu na nájemníky samo o sobě není chyba, ale může představovat problém u problematických nájemníků a nerezidentů.

Pokud převedete smlouvy o odběru na nájemníka, je potřeba, aby s vámi po ukončení nájemního vztahu spolupracoval při opětovném převodu smlouvy na vás. To se ne vždy děje. Někteří nájemníci ukončí nájem tak, že prostě zmizí. Převod na vás vám pak přinese starosti navíc.

Problém může představovat převod na nájemníka nerezidenta, který nemá v České republice bankovní účet. Bez smlouvy o bankovním účtu distributor odmítne smlouvu převést. Distributor může požadovat, aby byl vlastník nemovitosti ručitelem a trval na osobní účasti při sjednání smlouvy o odběru.

 

Řešení

Nepřevádějte smlouvy o odběru elektřiny a plynu na nájemníka, nechte si je pod sebou a nájemníkovi odebrané energie přeúčtovávejte. Toto platí dvojnásob, pokud převádíte smlouvy na nerezidenty, kteří nemají k Česku pouta.

6. chyba: Převod k jinému dodavateli

Když chce kupující přejít k jinému dodavateli než prodávající, není to samo o sobě chybou. Jen byste si měli být vědomi častých komplikací. Na papíře je převod jednoduchý. Převádějící dodavatel má na převod jeden měsíc a jeden měsíc má i nový dodavatel. Teoreticky se tak převod dá stihnout do 2 měsíců. Teoreticky. Bohužel často se stává, že někteří dodavatelé řeší převod mezi sebou i déle než půl roku. Někdy klienti mohou vinit mne, že převod zdržujeme, ačkoli je naše asistentka pro převody velmi iniciativní a schopná.

Řešení

Průtahům s převody mezi dodavateli se dá snadno zabránit, když si kupující sjednají smlouvu u stejného dodavatele, jako měl prodávající a převod k jinému dodavateli si pak zajistí později sami. Pak už není potřeba součinnost prodávajícího a čas nehraje takovou roli.